பிருந்தா சாரதி

Exclusiveகவிதைகள்நூல் அலமாரிபுனைவு

பிருந்தா சாரதியின் “ஞாயிற்றுக்கிழமை பள்ளிக்கூடம்” – ஓர் அறிமுகம்

கவிதைகள் எப்போதுமே ஈர்ப்பு மிக்கவை. சொல்ல வேண்டியவற்றைச் சுருங்கவும், எளிதாகச் சொல்லவும், அது சேர வேண்டியவர்கள் இடத்தில் எளிதாகச் சென்றடையவும் கவிதைகள் வெகுவாக உதவும் பாடல்களும் ஒரு

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

பிருந்தா சாரதியின் “பாஷோ என் பக்கத்து வீட்டுக்காரர்” – ஒரு பார்வை

“எழுதும்போது உனக்கும் கருப்பொருளுக்கும் ஒரு மயிரிழை கூட இடைவெளி இருக்கக் கூடாது” உள் மனதோடு நேரடியாகப் பேசு – எண்ணங்களைக் கலைந்து போக விடாதே – நேரடியாகச்

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

ஹைக்கூ தூண்டிலில் ஜென் – ஒரு பார்வை

இந்நூலின் பெயரைப் படித்தால் என்ன உணர்கிறீர்களோ அதே உணர்வை நூலின் இறுதி பக்கம் வரை உணரக் கொடுத்திருக்கிறார் பேரன்பிற்குச் சொந்தக்காரரான கோ.லீலா அவர்கள். பொதுவாக ஹைக்கூ, ஒவ்வொருவரின்

Read More
இன்னபிறநூல் அலமாரி

லீலா தரும் நுட்பத் தெறிப்புகள்

கோ.லீலாவின்  “ஹைக்கூ தூண்டிலில் ஜென்” நூலுக்கு ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய அணிந்துரை.  நம் தமிழ் மொழியில் ஹைக்கூக் கவிதைகளை நிலை நிறுத்தியவர்களில் பெண்களின் இடம் குறிப்பிடத்தக்கதென்றே நான்

Read More