பாவெல் சக்தி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

நகர்துஞ்சும் நள்யாமத்தில் செங்கோட்டு யானைகள் எடுத்துப் படித்த VIII தஸ்தாவேஜ்கள் – விமர்சனம்

வழக்கறிஞர் திரு.பாவெல் சக்தியின் முதல் சிறுகதைத் தொகுப்பு. வழக்கறிஞராக இருந்தாலும் நீதிமன்றத்தின் நடைமுறைகளை, எளிய மனிதர்களுக்கு எட்டாக்கனியாகிய நீதியை, அதன் சிக்கல்களை ஒரு சாமானியனின் பார்வையில் சொல்லப்பட்டது

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

நகர்துஞ்சும் நள்யாமத்தில் செங்கோட்டு யானைகள் எடுத்துப் படித்த VIII தஸ்தாவேஜ்கள்

கண்ணீர் ததும்பும் கண்களோடும்… கனத்த இதயத்தோடும்…  கதையைப் படித்து முடித்தவுடன், குறைந்தபட்சம் இரண்டு மணி நேரமாவது நம் ஆழ்மனதை அலைக்கழிக்கும் வலியை, அங்கலாய்ப்பை, வருத்தத்தை,  வஞ்சனையில்லா  பட்டாளத்தாரின் வாழ்வை எனக் கதை குறித்து

Read More