பாவண்ணன்

Fictions- Reviewபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

ராகவேந்திர பாடீல்லின் “தேர்” – நாவல் விமர்சனம்

ஒரு பத்திரிக்கை ஆசிரியர் வாயிலாகக் கதை சொல்லப்படுகிறது. தேர் பற்றிய ஆதிக்கதை சோமப்பா தாத்தாவால் அவருக்கு அறிமுகமாகிறது. ஆழமான ஈர்ப்பு கதையில் மட்டுமல்லாது சம்பந்தப்பட்ட ஊரோடும் மனிதர்களோடும்

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்மொழிபெயர்ப்பு

கவர்ன்மென்ட் பிராமணன் – ஒரு பார்வை

அரவிந்த் மாளகத்தி  கன்னடமொழியில் மிகச்சிறந்த கவிஞரும் எழுத்தாளரும் ஆவார். கவிதைத்தொகுப்பு, சிறுகதைகள், நாவல், கட்டுரை தொகுப்பு, விமர்சனங்கள், நாட்டுப்புறவியல் என்று அவர் இயங்காத இலக்கிய வகைமையே இல்லை

Read More