பால சாகித்ய புரஸ்கார் விருது

Exclusiveசிறார் நூல்கள்சிறார் நூல்கள்

அம்மாவுக்கு மகள் சொன்ன உலகின் முதல் கதை – விமர்சனம்

நாம் சிறு வயதில் நம் அம்மாவிடமோ அல்லது பாட்டியிடமோ கதை கேட்டு வளர்ந்திருப்போம். நமது நினைவில் அந்த குழந்தைப் பருவ நினைவுகள் அழியாமல் ஒளிந்து கொண்டுஇருப்பதை நாம்

Read More
சிறார் நூல்கள்சிறார் நூல்கள்

சிறார் இலக்கியத்தில் மரப்பாச்சி சொன்ன இரகசியம் – ஓர் ஆய்வுப் பார்வை

குழந்தை இலக்கியம் சார்பில் ‘மரப்பாச்சி சொன்ன இரகசியம்’ யெஸ்.பாலபாரதி புதினம். குழந்தை இலக்கியம் கடந்து வந்த தடம் என்றால் தமிழ் இலக்கியத்தில் பூவண்ணன் அவர்களின் சிறுவர் புதினமான காவிரியின்

Read More