பார்வைப் பதிப்பகம்

சிறுகதைகள்நூல் அலமாரிபுதியவை

சவுக்காரம்- அணிந்துரை

மக்களை பற்றி சிந்திக்கும் போது தான் ஒரு படைப்பாளிக்கு சரியான அர்த்தம் சேர்கிறது. சும்மா……. நான்…….  என் இருட்டு…… என் ஜன்னல்……. என் அறை என்று எழுதிக்

Read More