பரிந்துரைகள்

Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

ம.கண்ணம்மாள் -தெரிவிக்க விரும்பும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகளிடம் ‘விமர்சனம்’ இணையதளம் சார்பாக அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அல்லது வாசகர்களின்

Read More
Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

விஜய் மகேந்திரன் -தெரிவிக்க விரும்பும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகளிடம் ‘விமர்சனம்’ இணையதளம் சார்பாக அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அல்லது வாசகர்களின்

Read More
Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

வே.மு.பொதியவெற்பன் -வாசகர்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்பும் நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகளிடம் ‘விமர்சனம்’ இணையதளம் சார்பாக அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அல்லது வாசகர்களின்

Read More
Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

ந.பெரியசாமி -தெரிவிக்க விரும்பும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022- ஐ முன்னிட்டு படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகளிடம் ‘விமர்சனம்’ இணையதளம் சார்பாக அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அல்லது

Read More
Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

தென்றல் சிவக்குமார் -தெரிவிக்க விரும்பும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022- ஐ முன்னிட்டு படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகளிடம் ‘விமர்சனம்’ இணையதளம் சார்பாக அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அல்லது

Read More
Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

தரணி ராசேந்திரன் : தெரிவிக்கும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள், ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகளிடம் ‘விமர்சனம்’ இணையதளம் சார்பாக அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அல்லது வாசகர்களின்

Read More
Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

கார்த்திக் பாலசுப்ரமணியன் – தெரிவிக்க விரும்பும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகளிடம் ‘விமர்சனம்’ இணையதளம் சார்பாக அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அல்லது வாசகர்களின்

Read More
Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

கலைச்செல்வி – தெரிவிக்கும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு   எழுத்தாளர் கலைச்செல்வி அவர்கள் வாசகர்களின் கவனத்திற்கு தெரிவிக்க விரும்பும் நூல்கள் இதோ..             

Read More
Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

பிறைமதி -தெரிவிக்கும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு  எழுத்தாளர் பிறைமதி  அவர்கள் வாசகர்களின் கவனத்திற்கு தெரிவிக்க விரும்பும் நூல்கள் இதோ..   

Read More
Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

‘அழிசி’ ஸ்ரீநிவாசன் : தெரிவிக்கும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு  அழிசி பதிப்பக உரிமையாளர் ஸ்ரீநிவாசன் அவர்கள் வாசகர்களின் கவனத்திற்கு தெரிவிக்க விரும்பும் நூல்கள் இதோ..       

Read More