பத்மகுமார் பரமேஸ்வரன்

Fictions- Reviewபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

மீட்புகள் – நாவல் ஒரு பார்வை

நீண்ட நாட்களுக்குப் பின் கண்கலங்கவைத்த ஒரு மலையாள, தமிழ் மொழிமாற்றம் பெற்ற நாவல் ஒன்று வாசித்தேன். அப்பாவிற்கு எந்தவித மாற்றமும் இல்லை, எல்லோரிடமும் விபரம் சொல்லி வடுங்கள்.

Read More