ந. ஜயபாஸ்கரன்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

வான்கோவின் மஞ்சள் அல்லாத வேறு ஒரு மஞ்சள்

அதிகம் அறியப்படாத அதிகம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய கவிஞராக மதுரையை வசிப்பிடமாக கொண்ட ந. ஜெயபாஸ்கரன் அவர்களின் ஐந்தாவது கவிதை தொகுதி ‘பிற்பகல் பொழுதுகளின் உலோக மஞ்சள்

Read More