நர்மதா குப்புசாமி

Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

நர்மதா குப்புசாமி – வாசகர்களுக்கு தெரிவிக்க விரும்பும் நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022-ஐ முன்னிட்டு கவிஞர்/ மொழிபெயர்ப்பாளர்  நர்மதா குப்புசாமி அவர்கள் வாசகர்களின் கவனத்திற்கு தெரிவிக்க விரும்பும் நூல்கள் இதோ..     

Read More