நன்னூல் பதிப்பகம்

1 வாசகர் - 5 விமர்சனங்கள்புனைவு

நூறு புராணங்களின் வாசல் – குறுங்கதைத் தொகுப்பு

ஆசிரியர் குறித்து : இலக்கிய வீதியின் அன்னம் மற்றும் மேலும் அமைப்பின் 2019ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த விமர்சகர் விருது பெற்ற முபீன் சாதிகா புதுக் கல்லூரியில் முனைவர்

Read More
குறுங்கதைகள்நூல் அலமாரி

நூறு புராணங்களின் வாசல்

 முபீன் சாதிகாவின் ”நூறு புராணங்களின் வாசல்” நூலுக்கு எழுத்தாளர் வாஸந்தி எழுதிய முன்னுரை. முபீன் சாதிகா ஓர் அபூர்வமான எழுத்தாளர். அபூர்வம் என்பதற்குக் காரணம்-வழமையான எழுத்துகளிலிருந்து மாறுபட்டு

Read More