நந்தி பதிப்பகம்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

ஒரேதரம் (தஞ்சை ப்ரகாஷ் வாழ்க்கைக் குறிப்புகள்) – விமர்சனம்

  “ஒலித்துக் கொண்டிருக்கும் இசையைக் காதால் கேட்க இயலாதவர்கள் அங்கே நடனமாடுபவர்களைப் பைத்தியக்காரர்களென்று நினைத்தார்கள்” –    ஃபிரட்ரிக் நீட்ச் இந்த மேற்கோளுடன் ஒத்துப்போன வாழ்க்கையை வாழ்க்கை

Read More