தொடர்

Exclusiveஇணைய இதழ்கள்மின்னூல்

பெருமாள்முருகனின் “நெடுநேரம்” நாவல் ஒரு பார்வை.

நிறையக் குடும்பங்களில் தந்தையைப் பற்றிய பிம்பத்தை பிள்ளைகளின் மனதில் எப்படி பதிகிறது என்பதில் மிகப் பெரிய பங்கு தாயைப் பொறுத்தே அமைகிறது. Bynge செயலியில் எழுத்தாளர் பெருமாளமுருகன்

Read More