தேவதச்சன்

பகிர்வுகள்படைப்பும் பகுப்பாய்வும்

தேவதச்சனும் கடவுள் விடும் மூச்சும்

கவிதைகளை எப்படி புரிந்து கொள்வது? என்ற கேள்வியை யாராவது எதிர் கொண்டால், நாம் என்ன பதிலை முன் வைப்போம்? நான் தேவதச்சனின் இந்த கவிதையை மட்டுமே முன்

Read More
பகிர்வுகள்படைப்பும் பகுப்பாய்வும்

இமைக்க மறந்த தேவதச்சன்

கவிஞர் தேவதச்சனின் ஒரு கவிதை :  சட்டை தேவதச்சனின் இந்த கவிதைக்குள் ஓர் அரூப உலகம் நாலாபுறமும் சுழல்வதை தலையில் தைக்கும் மந்திர வடிவம் கொண்டு காண்கிறேன்.

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

அவரவர் கைமணல் – விமர்சனம்

“ஒரு கவிதையை – நல்லதொரு கவிதையை – ஒரு வாசகன் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் வாசிக்க முடியும். அவன் அகவளர்ச்சிக்கேற்ப அந்தக் கவிதையும் அவனுடன் சேர்ந்து வளரும்.

Read More