தென்சின் டிகி

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

பழைய துர்தேவதைகளும் புதிய கடவுளரும் – விமர்சனம்

திபெத் பல காலமாகவே சீனாவின் அத்துமீறலுக்கு ஆளாகி வந்திருக்கிறது. முன்னுரையில் தென்சின் குறிப்பிட்டிருப்பதைப் போல திபெத்திய அடையாளங்கள், கலாச்சாரத்தை அழித்து சீனஅடையாளத்தைத் திணிக்கும் முயற்சிகள் நடந்திருக்கின்றன. இன்றும்

Read More