தி.அமிர்தகணேசன்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

அன்று இந்த நிலத்தின் நிறம் சிவப்பு – கவிதை நூல் ஒரு பார்வை

அட்டைப் படத்திலேயே அமெரிக்காவின் பயணம் நமக்கு ஆரம்பித்து விடுகிறது. ஆம்…! அமெரிக்க பயணத்தைத்தான் கவிதைகளாக்கி இருக்கிறார். ஒவ்வொரு கவிதைக்குள்ளும் ஒரு நெடும் பயணம் நாம் போக வேண்டி

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

ஊர் என்று ஒன்று அன்று இருந்தது – ஒரு பார்வை

அகன் அய்யா அவர்களின் “ஊர் என்று ஒன்று அன்று இருந்தது” கவிதை நூல் படித்து முடிக்கையில் உள்ளிருந்து படபடத்த றெக்கையை நான் வெளியாய் விட்டு விட்ட பரிதவிப்பை

Read More