திருமதி தங்கம் வள்ளிநாயகம்

அபுனைவு

கண்ணாச்சி என்கிற தாயக்கட்டை ஆச்சி

தன் தாய் தந்தையருக்குச் சமர்ப்பணம் என்று தன்னுடைய இந்த முதல் புத்தகத்தினை நமக்குத் தந்திருக்கிறார் ஆசிரியர் தங்கம் வள்ளிநாயகம். மனித எண்ணங்கள் என்றென்றைக்கும் பொய்த்துப் போகாத மெய்யாகும்.

Read More