தாமஸ் சங்காரா

அபுனைவு

தாமஸ் சங்காரா வாழ்வும் சிந்தனையும் – ஒரு பார்வை

கோவையின் மசக்காளிபாளையம் பகுதியில் இருந்த அந்த வீட்டின் ஹாலின் சுவற்றில் பெரிதான மிகப் பெரிதான சேவின் படம் இருக்கும். அங்கிருந்த ஒரு மனிதர் தான் எனக்கு அந்தப்

Read More