தமிழ் அலை

நூல் விமர்சனம்புனைவு

புதிர்வினை – ஒரு பார்வை

சமீபத்தில் வெளிவந்த தே கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் என்கிற மலையாளப் படத்தின் பேசுபொருளான குடும்பத்தில் பெண்களின் உழைப்புச் சுரண்டலையும் அவள் மீதான அத்துமீறல்களையும் காட்சிப்படுத்தி ஆண் களை

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

பாண்டிச்சி

கேரள மாநிலத்தில் பிறந்து பெற்றோர்கள் வாயிலாகத் தமிழ்ச்சுவை உணர்ந்து இன்று கேரள அரசு மேநிலைப் பள்ளி, குமுளியில் தமிழ் ஆசிரியையாகப் பணியாற்றுகிறவர் அல்லி பாத்திமா. மக்களின் வாழ்வியலுடன்

Read More