தமிழினி இணைய இதழ்

இணைய இதழ்கள்

செந்தில் ஜெகன்நாதனின் “நெருநல் உளனொருத்தி”

2021 டிசம்பர் மாதம் வெளியாகிய ‘தமிழினி’ இணைய இதழில் செந்தில் ஜெகன்நாதன் எழுதிய ”நெருநல் உளனொருத்தி” சிறுகதை வெளியாகியது.  சமீபத்தில் வெளியாகிய சிறுகதைகளில் சிறந்த கதையாக கருதப்படும்

Read More
இணைய இதழ்கள்

செந்தில் ஜெகன்நாதனின் “மழைக்கண்” – சிறுகதை ஒரு பார்வை

தமிழினி இணையதளத்தின்  ஜூன் 2021- ஆம் இதழில் வெளியான செந்தில் ஜெகன்நாதனின்  “மழைக்கண்” சிறுகதை குறித்து அம்மு ராகவ்-வின் விமர்சனப் பார்வை. தமிழினி இணையதளத்தில் செந்தில் ஜெகநாதனின்

Read More
இணைய இதழ்கள்பகிர்வுகள்

செந்தில் ஜெகன்நாதனின் “மழைக்கண்” – ஒரு பார்வை

தமிழினி இணையதளத்தின்  ஜூன் 2021- ஆம் இதழில் வெளியான செந்தில் ஜெகன்நாதனின்  “மழைக்கண்” சிறுகதை குறித்து அர்ஷா மனோகரனின் விமர்சனப் பார்வை. மிக அருமையான கிராமத்துப் பின்னணியில்

Read More