தங்கத்தாமரை பதிப்பகம்

Non-Fictionsஅபுனைவுநூல் விமர்சனம்

பூமித்தாய் – ஓர் அலசல்

பூமியின் வயது சுமார் 450 கோடி வருடங்கள் அப்படிப்பார்த்தால் மனிதர்களாகிய நாம் நேற்று முளைத்த காளான்கள் போல், பொடிப்பொடியாக துகள் துகளாக நிலையில்லாமல் அகண்ட வெளியில் சுழன்று

Read More