டாவின்சி கோட்

Exclusiveபுனைவுமொழிபெயர்ப்பு

டான் பிரவுன்னின் “டாவின்சி கோட்” – நாவல் ஒரு பார்வை

“இதயத்துடிப்பை பதம் பார்க்கும் திரில்லர். இந்தக் கதையில் எல்லா வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகவும் எதிர்பாராத திருப்பங்கள் நிறைய இருக்கின்றன. அதனால் கதைக்கருவை முன்னதாக சொல்லிவிடுவது பாவம் செய்வதாகத்தான்

Read More