ச. மாடசாமி

சிறார் நூல்கள்சிறார் நூல்கள்

ச.மாடசாமியின் “எனக்குரிய இடம் எங்கே?” – ஒரு பார்வை

திருப்பூர் புத்தகத் திருவிழாவில் (2022)  வாங்கியே ஆகவேண்டும் என மனதில் நிர்ணயித்துக் கொண்ட புத்தகங்களுள் இதுவும் ஒன்று. “தனக்கான இடம்…” இதைத் தேடித்தான் பலரின் வாழ்க்கை நிற்காமல்

Read More
சிறார் நூல்கள்சிறார் நூல்கள்

ச.மாடசாமியின் “எனக்குரிய இடம் எங்கே?” – விமர்சனம்

புத்தகத்தின் பெயரே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்குல்ல. பல இடங்கள்ல இந்த புத்தகம் தேடியும் கிடைக்கல. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாங்கிய புத்தகம் இது. இந்த புத்தகம் வகுப்பறை உறவுகள்

Read More