ச.துரை

இணைய இதழ்கள்பகிர்வுகள்

ச.துரையின் “ வாசோ” – ஒரு பார்வை

அகழ் இணையதளத்தின்  ஜூலை 2021- ஆம் இதழில் வெளியான  ச.துரையின் “ வாசோ”  சிறுகதை குறித்து அர்ஷா மனோகரனின் விமர்சனப் பார்வை. மிகுந்த நெருடலை ஏற்படுத்தக்கூடிய, மனித

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

உவர்ப்புக் காற்றின் வாசம்

“திரைதரு முத்தம் வெண்மணல் இமைக்கும்” என்கிறது ஐங்குறுநூறு. நெய்தல் நிலத்தின் உணர்வுகள் கவிதையாகத் துவங்கி சிலநூறு ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. முதற்பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள் என திணையின் தன்மைகளை

Read More