ச.தமிழ்ச்செல்வன்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

இருட்டு எனக்குப் பிடிக்கும் – ஒரு பார்வை

நாம் பெரும்பாலும் நம்மை நாமே கேட்டுக் கொள்ளக்கூடிய சில கேள்விகளுக்கு விடைச் சொல்லும் புத்தகம் தான் இது. உதாரணமாக, பேய் இருக்கா இல்லையா? சாதி என்றால் என்ன?

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

எசப்பாட்டு – ச.தமிழ்ச்செல்வன்

இன்னும் துவங்காமல் இருக்கும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையிலான அந்த பெரிய உரையாடலை தொடங்குவதற்கான முன்னெடுப்பு இந்நூல். கிட்டத்தட்ட ஓராண்டுக்கு முன்பே இந்த புத்தகத்தை வாசிக்க ஒரு தோழியின்

Read More