சுகிர்தராணி

Fictions- Reviewநூல் விமர்சனம்புனைவு

சுகிர்தராணியின் “இரவுமிருகம் “ – விமர்சனம்

வாழ்வில் பருகப்படாத சந்தோஷத்தின் மிச்சத் துளிகளில் நிறைந்திருக்கின்றன சொற்கள். அந்தச் சொற்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவை போல் யாரோ ஒருவரின் கவிதை தொகுப்பில்இடம்பெற்றுவிட்டாலும் யாராலும் கவனிக்கப் படாத ஒரு வரிபோல்

Read More