சி. சரவணகார்த்தியேன்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

கிருமி – ஒரு பார்வை

“பட்சி அறியாது அதன் எச்சம் பிரசவித்த பெறு வனங்களை” ஆசானுக்கு வணக்கம் சொல்லும் இவ்வரிகளில் உறைந்து பின் கதைகளில் உருகத் தொடங்கினேன். “பிணி தீர்த்து அருள் பாலிக்க

Read More