சிவ நித்யஸ்ரீ

கவிதைகள்நூல் அலமாரிபுதியவை

பின்னும் யாரும் தீட்ட முடியாத மாயச் சித்திரம்

சிவ நித்யஸ்ரீ எழுதிய “ நீ ததும்பும் பெருவனம்” கவிதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ள அணிந்துரை. காதலின் முழுமையை அபூர்வ கணங்களால் கண்டெடுக்கும் கண்களும் இதயமும் வாய்க்கப்பெற்று தமிழ்க்

Read More