சினிமா

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

தீராக்காதலி – விமர்சனம்

எழுத்தாளர் சாருநிவேதிதா அவர்கள் எழுதிய ‘தீராக்காதலி’ என்ற கட்டுரை நூலைச் சமீபத்தில் வாசிக்க நேர்ந்தது. இயல், இசை, நாடகம் என்ற முத்தமிழிலும் அடங்கக்கூடிய ஒரு நூலினை வாசித்த

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

தலித் சினிமா – நூல் மதிப்புரை

ஒடுக்கப்பட்ட /அடித்தள மக்களைப்பற்றிய திரைப்படங்கள், இயக்குனர் .கே.சுப்பிரமணியம் காலத்திலிருந்து இந்தியாவில் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன; ஆனால் முதலில் ,காந்திய அணுகு முறையில் அடித்தள மக்கள் உணர்வோட்டம், மேல்தட்டினரின் பார்வையுடன்

Read More