சிந்தன் புக்ஸ்

1 வாசகர் - 5 விமர்சனங்கள்புனைவு

“மொழிவழி ஒன்றாகவும் வாழ்வியல்வழி வேறாகவும் ஆன தமிழர்களின் கதை” – ஏதிலி நாவலை முன்வைத்து.

ஆசிரியர் குறித்து: இவர் பவானிசாகர் அகதிகள் முகாமில் வசிக்கும் ஈழத்தமிழர். இவர் தற்சமயம் அரசியல் அறிவியல் துறையில் முனைவர் பட்ட ஆய்வினை மேற்கொண்டு வருகிறார். எட்வர்தோ காலியானோவின்

Read More
1 வாசகர் - 5 விமர்சனங்கள்புனைவு

குருதி வழியும் பாடலும் தமிழக முகாம்களின் பாடுகளும்

ஆசிரியர் குறித்து : ஏதிலி எனும் நாவல் வாயிலாக பரவலாக அறிமுகமான அ.சி.விஜிதரன் பவானிசாகர் அகதிகள் முகாமில் வசிக்கும் ஈழத்தமிழர். இவர் தற்சமயம் அரசியல் அறிவியல் துறையில்

Read More
அபுனைவு

தாமஸ் சங்காரா வாழ்வும் சிந்தனையும் – ஒரு பார்வை

கோவையின் மசக்காளிபாளையம் பகுதியில் இருந்த அந்த வீட்டின் ஹாலின் சுவற்றில் பெரிதான மிகப் பெரிதான சேவின் படம் இருக்கும். அங்கிருந்த ஒரு மனிதர் தான் எனக்கு அந்தப்

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

எழுவோம்! நிமிர்வோம்! திரள்வோம்! – ஒரு நிமிர்ந்த நேர் கொண்ட பார்வை

“யாழ்ப்பாண மண் கற்பாறைகள் நிரம்பிய நிலை அமைப்பை கொண்டிருந்த போதும், நிலத்தடி இன்னும் ஓடிக்கொண்டு தான் இருக்கிறது.” இவ்வாறு எழுவோம், நிமிர்வோம், திரள்வோம் என்ற நூலினுடைய ஆசிரியர்

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

ஏழு தலைமுறைகள் (Roots)

ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து கடத்தப்பட்டு அமெரிக்காவில் அடிமையாக விற்கப்படும் ஒருவன் தனது பிள்ளைக்கு தனது வரலாற்றைக் கூற, அவன் தனது வாரிசுக்கு தங்களது வரலாற்றைக் கூற…. என இப்படியே ஏழாவது

Read More