சா.கந்தசாமி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

சாயாவனம் – விமர்சனம்

முதல் அத்தியாயத்தில் அறிமுகமாகிறார்கள் சாம்பமூர்த்தி ஐயர், சிவனான்டித் தேவர் மற்றும் சிதம்பரம். புளியந்தோப்பின் முகப்பில் நின்று ஊடுருவி நோக்கினான் சிதமபரம். இது தான் கதையின் துவக்கம். இந்த

Read More