சாகித்திய அகாதெமி

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

சங்கர் மொகாஷி புனேகரின் “அவதேஸ்வரி”

அவதேஸ்வரியை தமிழில் மொழியாக்கம் செய்த இறையடியானுக்கு சிறந்த மொழிப்பெயர்ப்பாளருக்கான சாகித்திய அகாதெமி விருது (2013) கிடைத்தது. நமது உணர்வுகளின் மேன்மைக்காகவும், வாழும் சூழலின் மென்மைக்காகவும், உடல் மற்றும்

Read More