சஹானா இணைய இதழ்

இணைய இதழ்கள்

பிரியாவின் “ஆலிவ் குட்டி” சிறுகதை ஒரு பார்வை

ஜனவரி 2022- இல் சஹானா இணைய இதழில் பிரியா எழுதிய சிறுகதை ”ஆலிவ் குட்டி” வெளியானது. இது இவரின் முதல் சிறுகதை. இச்சிறுகதை குறித்து அன்பு மணிவேலின் விமர்சனம்

Read More