சவிதா

நூல் விமர்சனம்புதியவைபுனைவு

கைநிறை செந்தழல்

பொதுவாகவே தமிழ் அழகானது. அதுவும் கவிஞர்களின் மொழியில் இன்னும் அழகாகும். இந்த நூலின் ஆசிரியர் சவிதா ஒரு ஆசிரியர். சேலத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர் எழுதிய முதல் கவிதைத்

Read More
கவிதைகள்நூல் அலமாரிபுதியவை

சவிதாவின் மூன்று கவிதைத் தொகுப்புகள்

அகம் சார்ந்து எழுதப்பட்ட சவிதாவின் மூன்று கவிதைத் தொகுப்புகளை பரிதி பதிப்பகம் வெளியிட்டிருக்கிறது.   நூல் : உபாசகி பிரிவு : கவிதைத் தொகுப்பு வெளியான ஆண்டு

Read More