சரஸ்வதி சுவாமிநாதன்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

அமர காவியம் – ஒரு பார்வை

01/12/1918-ல் கங்கை கரையோரம் நர்தராவில் (உத்திரப் பிரதேசம்) பிறந்த ராம்சுரத் குன்வர் என்கிற பட்டதாரி ஆசிரியர் 4 குழந்தைகளுக்குத் தகப்பனாகி தனது இல்லற கடமைகளைச் செய்து வரும்

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

விஷாதயோகம்

உன்னதப் படைப்புகள் யாவும் வாசகன் உள்ளத்தில் எழுத்தாளர் மீதான  மாபிம்பத்தை உருவாக்கி விடுகிறது. அத்தகைய எழுத்தாளர்களை  நெருக்கமாக அறியக் துடிப்பது வாசகர்களின் இயல்பான உணர்வு. எழுத்தாைளரை நெருக்கமாக

Read More