சங்கீதா ஸ்ரீராம்

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

பசுமைப் புரட்சியின் கதை – ஒரு பார்வை

ஒரு பயிற்றுநராக விவசாயத்தைப் பற்றிப் பேசும்போது என் தரப்பிற்கு வலு சேர்க்கவே இப்புத்தகத்தைப் படிக்கவேண்டுமென்று ஆரம்பித்தேன். 240 பக்கங்கள் தான் என்றாலும் நான் வசித்துமுடிக்க ஏறக்குறைய ஒரு

Read More