சங்கர் மொகாஷி புணேகர்

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

சங்கர் மொகாஷி புனேகரின் “அவதேஸ்வரி”

அவதேஸ்வரியை தமிழில் மொழியாக்கம் செய்த இறையடியானுக்கு சிறந்த மொழிப்பெயர்ப்பாளருக்கான சாகித்திய அகாதெமி விருது (2013) கிடைத்தது. நமது உணர்வுகளின் மேன்மைக்காகவும், வாழும் சூழலின் மென்மைக்காகவும், உடல் மற்றும்

Read More