க.மோகனரங்கன்

Exclusiveநூல் பரிந்துரைகள்

க.மோகனரங்கன் – தெரிவிக்க விரும்பும் சில நூல்கள்

சென்னை புத்தகக் கண்காட்சி – 2022- ஐ முன்னிட்டு படைப்பாளர்கள், விமர்சகர்கள் ஊடகவியலாளர்கள் மற்றும் இலக்கிய  ஆளுமைகளிடம் ‘விமர்சனம்’ இணையதளம் சார்பாக அவர்கள் வாங்க விரும்பும் அல்லது

Read More
Ki-Raகி.ரா - புகழஞ்சலி

கி.ரா.உடனான நினைவலை

தொண்ணூறுகளின் கடைசி . ஆண்டு துல்லியமாக நினைவிலில்லை. தருமபுரி ஒகேனக்கல்லில் , தங்கர் பச்சான் முன்னெடுப்பில் அறிமுக எழுத்தாளர்களுக்கான சிறுகதை பயிலரங்கு ஒன்று நடந்தது. பிரம்மராஜன், ஆர்.

Read More