க.சி. அம்பிகாவர்ஷினி

நூல் விமர்சனம்புனைவு

நினைவுக் கலயத்திலிருந்து ஒரு துளி

கவிதைகள் பெருகி வரும் காலமிது. அதிலும் நவீன கவிதை மொழி நான்கு கால் பாய்ச்சலில் வேகமெடுத்து நம் இலக்கிய உலகமே அதற்குள் இயங்குவது போல் ஒரு பாவனையாகி

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

தேக்குமரப் பூக்களாலான மீச்சிறு மேகமூட்டம் – விமர்சனம்

இன்றைய நவீன தமிழ் கவிதை சூழல் மொழியில் நிறைய மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. நிறைய கவிதைத் தொகுப்புகள் வருகின்றன. மற்றைய இலக்கிய வடிவங்களைக் காட்டிலும் மொழி கட்டற்ற

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

தேக்கு மரப் பூக்களாலான மீச்சிறு மேகமூட்டம் – ஒரு பார்வை

பூடகமும்.. புதிரும் நிறைந்த மாடப்புறாக்களின் மத்தியில் இருக்கும் ஒரு மாய மாளிகையில் நின்று வெண்ணிற இரவுகள் சாமரம் வீச உதிரும் சொற்களால் ஆனது இப்புத்தகம். கவிதைக்கென்றே வலிய

Read More
கவிதைகள்நூல் அலமாரி

தேக்குமரப் பூக்களாலான மீச்சிறு மேகமூட்டம்

  ‘தேக்குமரப் பூக்களாலன மீச்சிறு மேகமூட்டம் ’கவிதைத் தொகுப்பில் இடம்பெற்ற  கவிஞர் க.சி. அம்பிகாவர்ஷினி-யின் “என்னுரை”  “என்னைச் சுற்றும் உலகம் …” எனது தனிமையை நான் உணர

Read More