க்ரியா வெளியீடு

புனைவுவிமர்சனங்கள் - Reviews

இமையத்தின் “பெத்தவன்” – குறுநாவல் விமர்சனம்

கோவேறு கழுதைகள் எனும் நாவலின் மூலம் தமிழ் நவீன இலக்கியப் பரப்பில் அழுத்தமான தடம் பதித்த எழுத்தாளர் இமையம் அவர்களின் நெடுங்கதை தான் பெத்தவன்.  இது ஒரு

Read More