கோ.‌ஒளிவண்ணன்‌

புனைவு

கோ.‌ஒளிவண்ணன்‌ சிறுகதைகள் – திறனாய்வு

ஒவ்வொரு நிகழ் நொடிகளிலும், நம்மைச் சுற்றி நூறு கதைகள் நிகழ்கின்றன.  காட்சிகள் எல்லோருக்கும் காட்டப்படுகிறது. ஆனால் எழுத்தாளருக்கே அதனுள் ஊடுருவிச் சென்று , அதன் அடிநாதத்தைத் தொட்டு

Read More