குட்டி ரேவதி

Exclusiveபுனைவு

குட்டி ரேவதியின் “விரல்கள்” ஒரு பார்வை

புத்தகத்தின் தலைப்பும் இதன் அட்டைப் படமுமே.. இதன் உள்ளிருக்கும் சாரத்தை உரக்கச் சொல்லிவிடுகின்றன. நமக்குத் தான் காது கொடுத்துக் கேட்க முடியவில்லை. மொத்தம் பத்து கதைகள் இருக்கின்றன.

Read More