குகை மா.புகழேந்தி

கவிதைகள்நூல் அலமாரி

பனித்துளி விழுங்கிய ஆகாயம்

கவிஞர் குகை மா.புகழேந்தியின் “பனித்துளி விழுங்கிய ஆகாயம்” கவிதைத் தொகுப்பிற்கு (இதுவரை எழுதிய 15 கவிதைத் தொகுப்புகளிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கவிதைகளின் தொகுப்பு) மா.காளிதாஸ் அவர்கள் எழுதிய அணிந்துரை.

Read More