கிழக்கு வாசல்

Fictions- Reviewபுனைவு

அறிய வேண்டிய அரிய கதை

ஒரு புதினத்தை ஒரே மூச்சிலோ ஒரு சில நாட்களிலோ படிக்கும் வழக்கம் கொண்டிருக்கும் எனக்கு ‘தலையணை’ நாவல்களைப் பார்த்தால் கொஞ்சம் தலைவலி வரத்தான் செய்யும்! ‘ சுந்தரவல்லி

Read More