கா சு வேலாயுதன்

அபுனைவு

“யானைகளின் வருகை பாகம் 2 ”. – நூல் ஒரு பார்வை

இந்து தமிழ் திசையில் வெளிவந்த யானைகளின் வருகை என்ற தொடரின் முதல் பாகம் ஏற்கனவே புத்தகமாக்கப்பட்டுள்ளது .பொதுவாகவே யானை – மனித மோதல்களை முன்பு அரிதாக இருந்தது

Read More
அபுனைவுநூல் விமர்சனம்

நொய்யல் இன்று – நூல் ஒரு பார்வை

“காஞ்சிமா” ஆறு என்ற பெயர் கொண்ட “நொய்யல்” “காணாமல் போன ஆறு” என்று பெயர் கொண்டிருப்பதுதான் மனிதன் நீரை வஞ்சித்த கதை. நிஜம் அடித்து நீர் வடித்த

Read More