கார்த்திகைப் பாண்டியன்

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

காஃப்கா கடற்கரையில் -விமர்சனம்

 ஒருபுறம் :காஃப்கா டமூரா பதினைந்து வயது சிறுவன். சுய விருப்பத்தின் பேரில் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறான். டோக்கியாவுக்கு வெகு தூரத்தில் இருக்கும் ஷிகோகு போவதாகத் தீர்மானம். டகமாட்சு போகும்  பேருந்தில் சகுரா என்ற யுவதி

Read More