காருகுறிச்சி ப. அருணாசலம்

Exclusiveஅபுனைவுநூல் விமர்சனம்

நின்றொளிரும் மின்னல் – நூல் ஒரு பார்வை

மங்கல வாத்தியங்களை வடிவமைக்கும் கலைஞர்களுக்கும் தெய்வீக இசை பாரம்பரியத்தைப் போற்றிப் பாதுகாக்கும் மகாவித்வான்களுக்கும் என்று துவங்குகிறது இப் புத்தகம். நன்றி பட்டியல் நீளமாக இருந்தாலும் நன்றி சொல்லக்

Read More