கருத்து பட்டறை

அபுனைவுநூல் விமர்சனம்புதியவை

பாப்லோ நெரூடா: நினைவுக் குறிப்புகள்

இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த கவிஞர்களில் ஒருவரான சிலி நாட்டைச் சேர்ந்த பாப்லோ நெரூடாவின் நாட்குறிப்புகள் தான் “பாப்லோ நெரூடா நினைவுக் குறிப்புகள்” என்ற தலைப்பில் நூலாக்கம் பெற்றிருக்கிறது.

Read More