கரங்கள் பதிப்பகம்

நூல் விமர்சனம்புனைவு

அகிலாவின் “மணலில் நீந்தும் மீன்கள் ” ஒரு அறிமுகம்

மனிதனுக்கு உடலை உறுதி செய்ய வேண்டுமென்றால் ஊட்டச்சத்து அவசியம் வேண்டும். அதேபோல், மனதுக்கு ஊட்டச்சத்து வேண்டும் என்றால் எழுத்தும், வாசிப்பும் மட்டுமே இருக்கிறது. வாழ்க்கை பல சமயங்களில்

Read More