கயல்

நூல் விமர்சனம்புனைவுமொழிபெயர்ப்பு

பழைய துர்தேவதைகளும் புதிய கடவுளரும் – விமர்சனம்

திபெத் பல காலமாகவே சீனாவின் அத்துமீறலுக்கு ஆளாகி வந்திருக்கிறது. முன்னுரையில் தென்சின் குறிப்பிட்டிருப்பதைப் போல திபெத்திய அடையாளங்கள், கலாச்சாரத்தை அழித்து சீனஅடையாளத்தைத் திணிக்கும் முயற்சிகள் நடந்திருக்கின்றன. இன்றும்

Read More
நூல் விமர்சனம்புனைவு

கயலின் தூரிகையில் ஒரு சங்கச் சித்திரம்

மகரந்தச் சேற்றில் புதைந்த கால்களை அலச குளத்துக்கு வந்த சிறு வண்ணத்துப்பூச்சி தாமரைகளைக் கண்டு தடுமாறி தாயிடம் ஆலோசனை கேட்கும் அழகிய காடுகளிருந்தன எம்மிடம் முன்பு…. நகரத்தில்

Read More