கண்ணதாசன் பதிப்பகம்

Non-Fictionsஅபுனைவு

நாற்பது வயதுக்குப் பிறகு வானமே எல்லை – ஒரு பார்வை

ஓஷோ நூல்கள் எழுத்து வடிவம் அல்ல. முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, முன் தயாரிப்பு ஏதும் இல்லாமல், அவர் அருவியாய் பொழிந்த பேச்சு ஒலி நாடாக்களிலும், வீடியோவிலும் பதிவாகியுள்ளது.

Read More